Klima-Therm

Formularz uruchomienie

Dane zamawiającego


Informacje o obiekcie


Urządzenia


dodaj nową pozycję  

Zakres uruchomienia:


Dostawa urządzeń z automatyką
Uruchomienie centrali wraz z okablowaniem urządzenia

Przed przyjazdem serwisu należy:


Doprowadzone zasilanie elektryczne w celu podłączenia szaf sterowniczych i nawilżacza
Położono tory kablowe łączące szafy sterownicze z centralami, pompami obiegowymi, kasetami sterowniczymi i czujnikami zewnętrznymi. Zainstalowane złącze BMS i przyłącze internetowe
Poprawnie zaistalowany i sprawny system rozprowadzania powietrza
Poprawnie zaistalowany i sprawny system przeciw pożarowy
Połączone kanały wentylacyjne i zamontowane kratki wentylacyjne, anemostaty, nawiewniki i stropy laminarne
Zainstalowane w kanałach czujniki i przetworniki zewnętrzne
Poprawnie wykonane i doprowadzone przyłącze odprowadzania skroplin, przyłącze do nawilżacza, przyłącze kanalizacyjne
Podłączona i sprawna instalacja odprowadzająca media do pompy obiegowej
W celu poprawnego uruchomienia i wyregulowania centrali basenowej wymagane jest żeby niecka basenu była napełniona woda
Przepisz kod z obrazka
Termin realizacji zlecenia uzależniony od bieżącego obciążenia serwisu (do 14 dni od daty zgłoszenia)